Baggrund og formål

Børneulykkesfonden og Nickelodeon sætter motion og trafiktræning i fokus med gå-kampagnen ”Aktiv med PAW Patrol”. Her inviterer vi i to uger børn og deres familier til at parkere bilen derhjemme og i stedet gå eller cykle til skole/institution. Det giver en sund start på dagen, er godt for motorikken og er med til at lette det trafikale kaos, som ofte ses omkring skoler og institutioner om morgenen.

Sunde vaner kræver vedligeholdelse og træning. Derfor inddrages flere aktører omkring børnene – hjemmet, institutionen og skolen, i gå-kampagnen “Aktiv med PAW Patrol”. Det er målet, at aktive uger som disse skal være en årligt tilbagevendende tradition, hvor børnene kan se frem til sjov og underholdende motion og trafiktræning. Hvem ved, måske kan hele familien lære af børnenes nye, gode vaner.

”Aktiv med PAW Patrol” har forunden ovenstående, fokus på at lege trafiksikkerhed ind hos børn og sådan opnå viden om de faremomenter og signaler, som de møder i trafikken. Læringsmaterialet skal bidrage til, at børnene bliver opmærksomme og ansvarlige trafikanter. De skal lære, at deres adfærd i trafikken er led i en sammenhæng, som giver dem muligheder, men også medansvar og forpligtelser (Undervisningsministeriet, Fælles mål 2009 – Færdselslære, Faghæfte 20, Formål for færdselslære, stk. 2 og stk.3).